Regulamin

w celu zapewnienia udanego wypoczynku oraz uniknięcia ewentualnych nieporozumień należy zapoznać się z poniższym regulaminem.

 • Pokoje wynajmowane są na doby.
 • Doba trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu, do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 • Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
 • Pobyt uważa się za potwierdzony po wpłaceniu zaliczki w terminie 7 dni od daty rezerwacji. Brak wpłaty w ustalonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji. Zaliczka nie jest zwracana.
 • Brak wpłaty w ustalonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji. Zaliczka nie jest zwracana.
 • Dokonanie wpłaty zaliczki oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 • Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, podczas meldowania.
 • Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty.
 • Zakaz przebywania zwierząt na terenie całej posesji.
 • W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz używania otwartego ognia.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 • Parking niestrzeżony na terenie posesji jest bezpłatny i przeznaczony tylko dla Gości Daczy.
 • Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione mienie tj. parkujące samochody oraz rzeczy pozostawione w pokojach.
 • W przypadku zagubienia klucza Gość uiszcza dodatkową opłatę w wysokości 50zł.